Sosyal Medya Nedir?


Sosyal Medya Nedir? En basit tanımı ile; insanlar arasında iletişim sağlayan çeşitli “web tabanlı siteler ve uygulamalar”a verilen kısa addır. 
Günümüzde dünyanın sosyal medya devleri arasında Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr, Instagram gibi siteler yer almaktadır. Dünya nüfusunun yarısından fazlası artık bu servisleri kullanmaktadır.

Özellikle son yıllarda büyük patlama yapan sosyal medya, büyük bir kitle iletişim aracı haline geldi. Hızlı ve kesintisiz iletişim imkanı bu alanı cazip kılan en önemli faktörlerden birisi konumunda.

Sosyal medyanın bu denli etkin bir hale gelmesi, pek çok alanı da etkilemiştir. Özellikle internet dünyasında sosyal medyaya ilişkin yenilikler artıyor. İnsanların artık birbirini tanımasalar bile uzaktan yardımlaşabildikleri ve iletişim kurabildikleri bir ortamda gelişmelerin de hızla gerçekleşmesi pek şaşırtıcı bir durum değil.

Mobil iletişim çağı geliştikçe büyümesini devam ettiren sosyal medya alanı, pek çok yeniliği ve soruları da beraberinde getiriyor. Siyasetten spora kadar pek çok konuda karşılık etkileşimler günden güne artmakta.
Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi gelişmeler bizi bekliyor?